Het nieuwe seizoen van Witte nog... is weer begonnen. We kunnen ons de komende tijd, tot april volgend jaar, dus weer verheugen op allerlei mooie verhalen! Ze worden verteld in de Schammert in Leende. Afgelopen zondag, 17 september, stond in het teken van een verhaal over een stoomzuivelfabriek, een eiermijn en meel malen. Een verhaal over een valkenierswoning en nog meer... Lees je weer mee?

We kwamen steeds meer berichten tegen over mensen in financiële moeilijkheden. Hierom is een aantal initiatiefnemers gestart met een Voedselkast in Leende.

Op 21 september is Wereld-Alzheimerdag. Dan wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor dementie. De film 'The Father' met Anthony Hopkins in de hoofdrol, geeft heel mooi weer hoe het proces van dementie gaat. Hij draait op de dag zelf in zowel Leende als Heeze. Ben jij of ken jij iemand voor wie dit interessant kan zijn?

De zomerperiode is voorbij. Witte nog….Leende? wordt weer actief. We organiseren op zondag 17 september een bijeenkomst in De Schammert in Leende. Het thema is De Melkfabriek, de Eiermijn, meel malen enz. Wij willen samen met de gasten foto’s bekijken en erover vertellen. De Schammert is samen met de gastvrouwen van Graaggedaan onze gastheer.

Van donderdag 28 september t/m woensdag 4 oktober vindt de landelijke 'Week tegen Eenzaamheid' plaats. In deze week vinden honderden activiteiten plaats, waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten en nieuwe contacten leggen. Ook in Leende is veel te doen. Lees het overzicht.

Om gezellig en gezond ouder te worden in het eigen huis of de eigen woonomgeving dien je je ervan bewust te zijn dat er – naar mate je ouder wordt – een aantal zaken gaan veranderen. Pas als je je daarvan bewust bent en de eventuele risico’s in kaart brengt weet je welke maatregelen je kunt nemen om hiermee om te gaan. De Dorpsraad, KBO Leende, Zorgcoöperatie Graaggedaan en Leenderhof hebben hierom een speciale gesprekskaart gemaakt, op basis waarvan je hier alvast over kunt nadenken.

Bij Graaggedaan hebben we een wandelclubje. Iedere maandagmiddag gaan we erop uit. Laatst zijn we naar de Schietberg gelopen. Een mooie route zo als je in het filmpje kunt zien. Loop je ook graag mee? Je bent altijd welkom bij onze wandelclub.

Vanaf 22 juni aanstaande gaat het programma Maak Rimpels van start in Leende in de ontmoetingsruimte van Leenderhof. Het Maak Rimpels programma bestaat uit verschillende bijeenkomsten, die erop gericht zijn om zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven. Je kunt er nu al voor opgeven.

Ik ben Maarten van Gorp en ben sinds kort bij de zorgcoöperatie verantwoordelijk voor de gesprekken met de gemeente, het begeleiden van de zorgconsulente Angela, de kennismaking met de vrijwilligers, de eerste informatie/ voorlichting rondom vrijwilligerswerk, en het laten ondertekenen van de vrijwilligers contracten. Ik zal mij even voorstellen.

Mijn naam is Linda Hagestein en ik heb sinds kort een deel van de werkzaamheden overgenomen van Diny Simkens als secretaris en bestuurslid. Ik zal mij even voorstellen.

Meer weergeven