Bestuur en organisatie

Op deze pagina treft u de informatie aan over het bestuur, de organisatie, de statuten en onze jaarvergaderingen.  


Bestuur

Nort Liebrand

Voorzitter

               Hans Vrijsen

            Penningmeester

      Linda Hagestein

             Secretaris


Thérèse Tielen

Lid

           Tecla Meekes

                      Lid

Greet van der Palen

                 Lid


Maarten van Gorp

Lid

Jaarverslagen en andere verslagen