Bestuur en organisatie

Op deze pagina treft u de informatie aan over het bestuur, de organisatie, de statuten en onze jaarvergaderingen.  


Bestuur

Geert Hut

Voorzitter

               Piet Kuppens

                    Lid

           Diny Simkens

               Secretaris


Thérèse Tielen

Lid

              Tecla Meekes

                      Lid

Greet van der Palen

                 LidOnze organisatie


Reglementen en oprichtingsakteJaarverslagen en andere verslagen