Update project Zorgalert

Zorgcoöperatie Graaggedaan is voortdurend bezig om het welzijn van de inwoners van onze dorpen te verbeteren. Een belangrijke doelstelling is om te zorgen dat mensen langer zelfstandig en prettig thuis kunnen blijven wonen.

 

De afgelopen jaren zijn hiervoor veel initiatieven ontwikkeld, zoals de Huiskamer voor samenkomst en ontmoeten, de dorpsauto die vervoer biedt aan wie dit zelf niet heeft of niet meer kan, de Welzijnsconsulent die ondersteunt bij het zoeken naar de juiste hulp in eigen kring of daarbuiten en de iPadcursussen om mensen digitaal de weg te wijzen.

 

Deze initiatieven zijn met veel enthousiasme ontvangen en zijn veelvuldig gebruikt totdat Corona uitbrak. Maar door Corona is ook duidelijk geworden dat het zorgstelsel in de toekomst sterk zal veranderen en dat we nog meer te maken kunnen krijgen met onzekerheden en onvoorspelbare ontwikkelingen. Dit vraagt om meer veerkracht en versterking van ons lokale informele netwerk om hier goed en flexibel mee om te gaan. Daar spelen we als zorgcoöperatie met het project Zorgalert op in. Tijdens de online nieuwjaarsbijeenkomst voor vrijwilligers hebben we het project kort toegelicht via een animatiefilmpje. Dit filmpje is via deze link te zien.

 

Via het project ZorgAlert willen we vooral leren van de ervaringen tijdens de pandemie van onze vrijwilligers, andere informele helpers en ouderen in ons dorp en onze welzijnsconsulent. Samen willen we nagaan hoe we ouderen meer bewust kunnen maken en beter kunnen toerusten zodat zij zelf blijven investeren in het op peil houden van hun eigen persoonlijke netwerk. Ook willen we alle informele helpers in het dorp handvatten bieden waarmee zij alert en adequaat kunnen reageren op signalen van (dreigende) eenzaamheid of een tekort aan sociaal contact van ouderen in hun buurt. Hierbij betrekken we ook de expertises van onder meer de huisarts en wijkverpleegkundigen. 

 

De projectleider Els Dierckx (netwerk coördinator van Zorgcoöperatie Graaggedaan Leende), wil graag de komende tijd een rondje maken langs alle activiteiten van onze zorgcoöperatie om in gesprek te gaan met vrijwilligers over de volgende vragen:

  • In hoeverre en op welke wijze bleven vrijwilligers met ouderen in het dorp in contact tijdens de pandemie nadat de (groeps) activiteiten stilvielen? 
  • In welke mate hebben zij signalen van (dreigende) eenzaamheid of een tekort aan sociaal contact bij ouderen opgevangen?