Project Zorgalert

Zorgcoöperatie Graaggedaan is voortdurend bezig om het welzijn van de inwoners van onze dorpen te verbeteren. Een belangrijke doelstelling is om te zorgen dat mensen langer zelfstandig en prettig thuis kunnen blijven wonen.

 

De afgelopen jaren zijn hiervoor veel initiatieven ontwikkeld, zoals de Huiskamer voor samenkomst en ontmoeten, de dorpsauto die vervoer biedt aan wie dit zelf niet heeft of niet meer kan, de Welzijnsconsulent die ondersteunt bij het zoeken naar de juiste hulp in eigen kring of daarbuiten en de iPadcursussen om mensen digitaal de weg te wijzen.

 

Deze initiatieven zijn met veel enthousiasme ontvangen en zijn veelvuldig gebruikt totdat Corona uitbrak. Maar door Corona is ook duidelijk geworden dat het zorgstelsel in de toekomst sterk zal veranderen en daar spelen we als zorgcoöperatie met het project Zorgalert op in. 

 

In het filmpje hieronder wordt uitgelegd hoe het project werkt.