Algemene Ledenvergadering 30 april

Het bestuur van de ZCGG nodigt uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. De vergadering vindt plaats op dinsdag 30 april 2024 om 19.00 uur in De Schammert. 

 

Het eerste deel van de vergadering is alleen toegankelijk voor leden.

 

Het tweede gedeelte van de vergadering (inloop vanaf 20.00 uur, start presentatie ca. 20.15 uur) is ook toegankelijk voor niet-leden.

 

Tijdens het tweede gedeelte zal Harry Maas van de Rabobank spreken over digitale oplichting (phishing).

 

Geïnteresseerden voor een bestuursfunctie kunnen zich tot uiterlijk 20 april per mail aanmelden, info@zcgraaggedaanleende.nl.

 

Het financieel overzicht van 2023 en de begroting voor 2024 liggen vooraf ter inzage bij de penningmeester; het verslag van de laatste jaarvergadering ligt ter inzage bij het secretariaat.

 

Agenda Algemene Ledenvergadering 2024

Wanneer         : Dinsdag 30 april 2024

Waar                : De Schammert

Aanvang         : 19.00 uur (Besloten gedeelte; alleen toegankelijk voor leden).

  

 

19.00-20.00 uur

 1. Opening en welkom door de voorzitter
 2. Mededelingen en afmeldingen
 3. Verslag ALV 13.04.2023
 4. Korte samenvatting jaarverslag 2023; de uitgebreide versie is ter inzage op  onze website www.zcgraaggedaanleende.nl
 5. Financieel overzicht 2023; stukken liggen vooraf ter inzage bij de penningmeester
 6. Verslag financiële controlecommissie
 7. Begroting 2024; ligt vooraf ter inzage bij de penningmeester
 8. Vaststellen contributie 2025, voorstel 22,50 Euro per adres per jaar
 9. Benoeming nieuwe financiële controlecommissie
 10. Mutatie  bestuursleden, kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 20 april via mailadres  info@zcgraaggedaanleende.nl aanmelden
 11. Rondvraag

 

20.00 – 20.15 uur

 

Pauze en koffie, open gedeelte, inloop niet-leden   

 

Vanaf 20.15 uur

 

    12. Welkom nieuwe aanwezigen en gasten

    13. Spreker: Harry Maas van de Rabobank

          Onderwerp: Hoe herken en voorkom ik digitale oplichting?

    14. Gelegenheid tot vragen stellen

    15. Afronden en sluiting