Gezond en gezellig oud worden in Leende

 

Gezellig en gezond oud worden. Wie wil dat nu niet? ? Blijven wonen in je eigen omgeving, contact houden met de mensen waarmee je al heel lang in dezelfde buurt woont speelt in dezelfde vereniging of zingt in hetzelfde koor.

 

Naarmate je ouder wordt is dit minder zeker en kunnen er langzaam kleine en daarna grotere problemen opduiken. Je begrijpt wellicht minder van de nieuwe computersystemen, het spitten van je tuintje gaat moeizamer, de trap naar boven lijkt steeds langer te worden en op het nachtkastje liggen steeds meer pillen. Nog wat later komen de echte problemen; je wordt misschien langdurig ziek en je moet je huis aanpassen, je kinderen verhuizen of je verliest je partner en ineens sta je er alleen voor.

 

Is het mogelijk om deze veranderingen vooraf te zien aankomen en al maatregelen te nemen om dit (gedeeltelijk) op te vangen?

 

Bewustzijn

Om gezellig en gezond ouder te worden in het eigen huis of de eigen woonomgeving dient iedereen zich ervan bewust te zijn dat er – naar mate je ouder wordt – een aantal zaken gaan veranderen. Pas als je je daarvan bewust bent en de eventuele risico’s in kaart brengt weet je welke maatregelen je kunt nemen om de gevolgen van deze verandering zo goed mogelijk op te vangen.

 

Gesprekskaart

Enkele organisaties uit Leende (Dorpsraad, KBO Leende, Zorgcoöperatie Graaggedaan en Leenderhof) hebben de koppen bij elkaar gestoken om samen dit bewustzijn onder inwoners van Leende te vergroten. Naar voorbeeld van een andere zorg coöperatie hebben deze partijen een eigen versie gemaakt van een speciale gesprekskaart. In deze kaart worden een aantal onderwerpen besproken die op termijn een belemmering kunnen worden om lang en gelukkig in je eigen omgeving te kunnen blijven wonen. Het laar de invuller hier alvast over nadenken en mogelijke oplossingen bedenken. 

 

Introductie gesprekskaart

De komende periode willen we, onder begeleiding van een ervaren gespreksleider, in kleine groepen aan de hand van deze gesprekskaart systematisch inventariseren welke knelpunten ouderen op zich af zien komen. Een volgende stap is dan om te onderzoeken welke maatregelen je – alleen of met hulp van anderen – kunt nemen om deze problemen voor te zijn.

Dit alles doen met als doel: Gezond en gezellig oud worden in Leende.

 

Op donderdag 31 augustus is de kaart op feestelijke wijze geïntroduceerd voor een groep betrokkenen in de Huiskamer van de Zorgcoöperatie in het Leenderhof.

 

De kaart is te vinden in de Huiskamer, maar ook bij Leenderhof, de huisarts, de Plus en de Schammert.

Alvast benieuwd naar de gesprekskaart? Je kunt hem hier downloaden!

 

Namens de organisatoren,

Dorpsraad Leende, KBO Leende, Leenderhof en Zorgcoöperatie Graaggedaan