Algemene Leden vergadering 2022

Op 14 april heeft de algemene ledenvergadering plaats gevonden. Het was fijn elkaar weer eens fysiek te ontmoeten en bij te praten. Tijdens de vergadering hebben Geert Hut en Piet Kuppens afscheid genomen van het bestuur en het stokje overgedragen.

 

Zij hebben beiden het erelidmaatschap van Zorgcoöperatie GraagGedaan gekregen. Tecla Meekes neemt het voorzitterschap ad interim waar. Nort Liebrand is toegetreden als lid van het bestuur. In de zomerperiode zal hij zich oriënteren en inwerken om in het najaar het voorzitterschap op zich te nemen.

 

Klik hier voor het verslag van de vergadering.