Een nieuwe huiskamer

 

Vanaf augustus konden we als zorgcoöperatie tijdelijk terecht in de pastorie tot er een nieuwe ruimte gevonden werd. Daarom is het bestuur op zoek gegaan naar een andere locatie. Naar het zich nu laat aanzien zijn we daarin geslaagd.

 

Van de nieuwe eigenaar van het pand “Nobel“ in de Dorpstraat mogen we de komende tijd, in ieder geval zolang hij bezig is met het voorbereiden van zijn plannen, van de beneden verdieping gebruik maken als Huiskamer.

 

Onze gastvrouwen hebben het pand al mogen bekijken en zijn enthousiast over de mogelijkheden.

 

Op dit moment zijn we aan het inventariseren welke werkzaamheden er ondernomen moeten worden om het voor gebruik geschikt te maken en hoe we weer een geschikte inventaris bij elkaar kunnen krijgen. We zullen u van de vorderingen op de hoogte houden.

 

Wel zullen we dadelijk behoefte hebben aan meubilair om de Huiskamer weer gebruiksvriendelijk te kunnen maken. Mocht u overtollige spullen hebben zoals huiskamertafel, -stoelen, stofzuiger of vloerboener, etc.; meld het aan op info@zcgraaggedaanleende.nl zodat we kunnen laten weten of we het gaan gebruiken.

 

Inmiddels zijn de koffiemomenten in de pastorie (mede ook vanwege Corona) gestaakt en hebben we in overleg met de pastoor besloten deze ook niet meer in de pastorie op te starten. Er is inmiddels 19 maal van de Pastorie gebruik gemaakt en wij zijn Pastoor van Meijl zeer erkentelijk dat hij ons die gastvrijheid heeft geboden!

 

Koffiemoment samen met de KBO

Naast onze eigen koffiemomenten organiseren we samen de KBO ook een gezamenlijk koffiemoment. Dit vindt iedere woensdagochtend plaats van 10.00 uur tot 12.00 uur in de foyer van de Schammert, waarbij van zowel de KBO als Graag Gedaan er een gastvrouw aanwezig is.