Voorstellen nieuwe welzijnsconsulent

 

Zoals jullie weten uit onze  Nieuwsbrief van December heeft onze huidige welzijnsconsulent Petra Bakker-Verhoeven besloten om per 1 maart a.s. met haar werkzaamheden te stoppen. U heeft  daarover ook van haar een schrijven ontvangen. 

 

Wij zijn erg blij dat we vanaf 1 april weer een nieuwe welzijnsconsulent aan het werk hebben. Graag stelt ze zichzelf hieronder aan u voor. Mocht u tussendoor een beroep op de WZC willen doen dan kan dat via het bekende tel. nr. 06 39562941, want Thérèse en Diny blijven de ondersteuning verlenen.

 

Voorstellen als welzijnsconsulent

Mijn naam is Angela den Ouden en ik ga vanaf 1 april  aan het werk als nieuwe welzijnsconsulent in Leende. Ik heb hier ontzettend veel zin in. Ik wil het succes als welzijnsconsulent van mijn voorgangster Petra Bakker graag voortzetten en verder uitbouwen. Maar ik zal eerst wat over mijzelf vertellen.

 

Ik ben in 1960 geboren in het Overijsselse Hellendoorn, opgegroeid op de boerderij van mijn ouders in een gezin van 11 kinderen. Belangrijke waarden en normen die ik hierbij heb meegekregen zijn het elkaar helpen waar dit nodig is (“naoberplicht” op zijn Twents) , verantwoordelijkheid dragen voor eigen zaken, het delen van spullen met elkaar, plichtsbesef, hard werken en o.a. proberen je krachten en vaardigheden naar voren te brengen.

 

De liefde heeft mij in 1985 naar Brabant (Geldrop) gebracht en sinds 3 jaar wonen wij met veel plezier in Sterksel (Kloostervelden). Ik ben gehuwd en heb 2 volwassen dochters van 29 en 31 jaar.

Ik heb een brede ervaring in de hulpverlening die de leeftijd van 0-65 jaar bestrijkt. Ik ben begonnen in de gehandicaptenzorg, daarna de kinderpsychiatrie, coördinator peuterspeelzaalwerk, ambulant werk in de volwassenzorg (psychiatrie en verslaving) en heden sluit ik mijn huidige baan af bij de gemeente als gezins- en jongerencoach.

 

Ik hoop met al mijn levens- en werkervaring de inwoner van Leende op een juiste manier te kunnen ondersteunen in al hun vragen en hen de juiste weg te wijzen naar informele en formele zorg.

 

Ik hoop U snel te kunnen ontmoeten en ben bereikbaar via info@welzijnsconsulentleende.nl

 

Angela den Ouden.