Welzijnsconsulent in Leende gaat van start!

Vanaf 1 Maart heeft de Zorgcoöperatie Petra Bakker -Verhoeven aangesteld om gedurende een aantal uren per week werkzaam te zijn als onze Welzijnsconsulent ofwel WZC. 

 

Zij wordt daarbij intensief ondersteund door de dames Thérèse Tielen en Diny Simkens. De WZC zal bereikbaar zijn onder telefoonnummer 06-39562941, dat voor iedere inwoner van Leende toegankelijk is.

 

Inwoners kunnen er terecht met vragen op het gebied van welzijn, diensten, zorg, wonen, opvoeden en opgroeien.

 

De WZC gaat op zoek naar de meest geschikte oplossing. In eerste instantie bij de vrager zelf, in directe omgeving of in het dorp. Als deze opties niet de juiste oplossing leveren wordt professionele hulp ingeschakeld. De WZC zorgt ervoor dat de vragen van mensen zo snel en eenvoudig mogelijk worden opgelost. 

 

Dankzij de steun die wij kregen van het Oranjefonds, de Rabobank en de gemeente Heeze-Leende kunnen wij met dit project aan de slag.

 

Doel

Uit onze enquête van 2017 kwam naar voren dat er onder de oudere inwoners van Leende  behoefte is aan een laagdrempelig aanspreekpunt bij eenzaamheidsbestrijding, vroegtijdig signaleren van problemen en vermindering van belasting van mantelzorgers. We willen met het inzetten van de  Welzijnsconsulent  hierin voorzien. 

 

 

Het nieuwe team zit voor u klaar


Doel is het optimaliseren van zelfredzaamheid  en onderlinge hulp van de Leendenaren, waardoor persoonlijk welzijn en vitaliteit wordt verhoogd en de leefbaarheid verbetert. Daarnaast is zij de verbinder tussen informele en formele zorg, versterkt het vertrouwen van de inwoners in hun eigen kunnen en ondersteunt initiatieven uit de gemeenschap, die de sociale cohesie bevorderen.

 

 

Het bestuur van ZC Graaggedaan Leende.

Leende 1 maart 2019