Witte nog ... 19 maart 2023: het verhaal van de Lind Mert

Er zijn 75 bezoekers... 

 

Dat mag ook wel, want Witte nog...? staat deze keer in het teken van de Lind Mert. Een traditie die al ruim drieëneenhalve eeuw bestaat.

 

Al in januari 1657 werd het verzoek ervoor ingediend bij de Staten Generaal. In oktober van datzelfde jaar werd dat toegekend. 

 

 

Een lange, kleurrijke geschiedenis dus, van onze halfvasten markt, van wat vroeger waarschijnlijk meer een veemarkt was naar een markt met allerlei koopwaar. 

 

We hebben het verhaal dat verteld is, weer voor je opgeschreven. Je kunt het hier nalezen!

 

Veel leesplezier! 

 

Wil jij er ook een keer bij zijn? Om naar de verhalen te luisteren, of om er een te vertellen?

 

De volgende Witte nog...? is  op zondag 16 april gepland! 

 

Je bent van harte welkom!

 

Team Witte nog....?