Bestuur en organisatie

Op deze pagina treft u de informatie aan over het bestuur, de organisatie, de statuten en onze jaarvergaderingen.  


Bestuur

Geert Hut

Voorzitter

Piet Kuppens

Penningmeester

Diny Simkens

 Secretaris

Thérèse Tielen

Lid

 

 Organigram


Reglementen en oprichtingsakteJaarverslagen en andere verslagen