De laatste ZOEM certificaten zijn uitgereikt

Vandaag zijn de laatste certificaten uitgereikt aan de deelnemers van het project ZOEM zelfmanagement. De deelnemers hebben een traject doorlopen om vaardig te worden met de smartphone en de GoLiveClip te installeren. Zij werken vanaf nu o.a. aan hun leefstijl door hun activiteiten te meten.

 

In 2022 wordt het project vervolgd en gaan deelnemers verder werken aan hun leefstijl om daardoor het valrisico te verminderen. Op 22 februari zal de app Slim Wonen geïnstalleerd en behandeld worden. Elke maand wordt een onderwerp extra onder de aandacht gebracht.'

 

Je kunt je melden voor dit onderwerp bij De Zorgcoöperatie of bij

Cintha Bax.

0620418416